Elm Tree Baptist Church gives to others

BY TESINA JACKSON
Former Reporter
05/08/2012 08:35 AM
Main Cherokee Phoenix
A boy sings a Cherokee hymn with the choir during a Sunday morning service on Aprils 8 at the Elm Tree Baptist Church in Tahlequah, Okla. TESINA JACKSON/CHEROKEE PHOENIX
TAHLEQUAH, Okla. – In the New Testament, 1 Timothy 6:18 states, “Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and should give happily to those in need, always being ready to share with others whatever God has given them.”

This is Scripture concerning to give to those in need, something the members of the Elm Tree Baptist Church take seriously.

“The people here are really mission-minded,” church member Frances McCarter said. “If they see a need, they’re going to give and that’s a good thing about the people here.”

Members donate to food pantries. Handmade items go to local hospitals and shoes to different tribal reservations during Christmas. They also support the Oaks Indian Mission in Oaks, New Tribes Mission in Sanford, Fla., the Southern Baptist Convention and the Ronald McDonald House Charities based in Oak Brook, Ill.

The church has even started a community garden to benefit those in need.

“Anytime they say ‘well, this is the need,’ then everybody works with it,” McCarter said.
Her husband, D.J., is the church’s pastor and moderator of the Cherokee Baptist Association, a group the Elm Tree Baptist Church has been a part of since its inception in 1954.

In 1957, members built the old Elm Tree Baptist Church, which was located on Cedar Avenue. That building seated only about 70 people so church officials eventually sold the building. In 2007, the church moved to its current location off of North Bliss Avenue.

“This building that is here, only the outside metal part, the floor and the sheet rock were contracted,” D.J. said. “The men of the church and the ladies of the church did the rest. We had a group from Hot Springs, Ark., Second Baptist Church, they did all of the electrical wiring and they furnished the wiring.”

The church also had a Louisiana group volunteer its time to help build onto the Elm Tree Church. One room that was built became a library so members and non-members can check out books.

Though the congregation is mostly Cherokees, the church has members from different tribes such as the Kiowa, Creek, Choctaw, Pawnee and the Ponca.

D.J. said he normally preaches in English, but in April he started preaching in Cherokee on Sunday evenings.

“They request it and I enjoy doing it,” he said.

On Wednesday evenings, employees from the Cherokee Language Immersion School come and teach the Cherokee language and Cherokee hymns to the church’s congregation.

“The older ones should be teaching the young ones because they’ve experienced things that a younger teacher probably never would have experienced in their life right now. But us older people, we can teach and relate to them the things that have happened in our lives,” Frances said.

During services, members, including children, get on stage and sing Cherokee hymns.

“Anybody can get up there and sing if they want to,” D.J. said. “I’d like to see everyone of our children get up there and be able to sing Cherokee.”

D.J. has been a part of the church for 22 years, and during that time he said the best thing about the church is the people and their willingness to give.

“They’re willing. They are willing, and you put something out there before them they’re ready to get after it,” he said. “There’s something about giving, and they break their backs to give. It’s good to pastor a church like that.”

tesina-jackson@cherokee.org


918-453-5000, ext. 6139

ᏣᎳᎩ

ᏓᎵᏆ, ᎣᎦᎵᎰᎻ. – ᎢᏤ ᎧᏃᎮᏛ ᏓᏠᎯᏍᏛ, ᎢᎬᏱᏱ ᏘᎹᏘ ᎠᎪᏪᎳᏁᎸᎯ ᏑᏓᎵᏁ ᎠᏯᏙᎸ ᏁᎳᏚᏏᏁ ᎤᏓᏡᎬᎢ ᎪᏪᎳ, “ᏘᏃᎯᏎᏗ ᏧᏅᏙᏗ ᎠᏕᎳ ᎣᏍᏓ ᏂᏓᎾᏛᏁᎲᎢ, ᎤᏁᎿᎢᏳ ᎨᏎᏍᏗ ᎣᏍᏛ ᎾᎾᏛᏁᎲᎢ, ᎠᎴ ᎤᎦᎵᏍᏗ ᏚᎾᏓᏅᏖᏍᏗ, ᏂᎪᎯᎸ ᎤᎾᏛᏅᎢᏍᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎤᎾᏓᏁᏗ ᎤᏁᎳᏅᎯ ᎤᏂᏁᎸᎢ.”

ᎯᎠ ᏥᎪᏪᎳ ᎠᏓᏅᏓᏗᏍᏗ ᏗᏁᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᏂᏂᎩᏓ, ᎾᏍᎩᏃ ᎾᎾᏛᏁ ᎠᏁᎳ ᏓᏩᏥᎶ ᏗᎾᏓᏬᏍᎩ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗᎢ ᎤᎵᏍᎨᏓ ᏄᏅᎾ.

“ᎯᎢᎾ ᎠᏂᏴᏫ ᏙᎯᏳ ᎧᏃᎮᏓ ᏂᎦᏪᏍᎬ ᏧᎾᏓᏅᏔ,” ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ ᎨᎳ ᎧᏃᎮᏍᎬ Frances McCarter ᏧᏙᎢᏓ. “ᎢᏳᏃ ᏯᏂᎪᏘ ᎩᎶ ᎤᏂᎬᏎᎲ, ᏛᎾᏓᏁᎵ ᎠᎴ ᎣᏍᏓ ᎾᎾᏛᏁᎰᎢ ᎠᏂᏴᏫ ᎠᎭᏂ ᎠᏁᎳ.”

ᎠᏁᎳᏗᏙ ᎠᎭᏂ ᎠᎾᎵᏍᎪᎸᏗᏍᎪ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ ᎾᎿ ᎢᎸᏢ ᏥᏚᏂᎰ ᎤᎾᏓᏁᏗ ᎩᎶ ᎤᏂᏂᎬᎬᎢ. ᎤᏅᏌ ᎤᏃᏢᏅᏅ ᎾᎿ ᏧᏂᏢᎩ ᎠᎾᎵᏍᎪᎸᏗᏍᎪ ᎠᎴ ᏗᎳᏑᎶ ᏧᎾᏓᎴᏅᏓ ᎠᏂᏴᏫᏯ ᎨᎦᏟᎶᎡᎸ ᎠᏂᏴᏫᏯ ᎤᎾᏕᏗ ᎠᏁᎲᎢ ᎾᏍᎩ ᏓᏂᏍᏓᏲᎯᎲ ᏱᎩ. ᎾᏍᎩᏍᏊ ᏓᏂᏍᏕᎵᏍᎪ ᏧᏍᎪ ᎠᏂᏴᏫᏯ ᎨᏥᏅᏏᏓ ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᏂᏴᏍᏗᎢ, ᎢᏤ ᎠᏂᎳᏍᏓᏢ ᎨᏥᏅᏏᏓ ᎾᎿ Sanford, Fla., ᎾᏃ ᎤᎦᏅᏭ ᏗᎾᏓᏬᏍᎩ ᏧᎾᏠᎯᏍᏗ ᎠᎴ Ronald McDonald ᎤᎾᏓᏁᎸ ᏗᏂᏍᏕᎵᏍᎩ ᎾᎿ Oak Brook, Ill.

ᎠᎭᏂ ᎠᏁᎳ ᏗᏂᎳᏫᏥᏙ ᎤᎾᎴᏅᎭ ᏍᎦᏚᎩ ᎠᏂᏫᏒᏍᎬ ᎾᎿ ᎤᏂᏂᎬᏎᎯ ᎤᎾᎵᏍᏕᎸᏙᏗ. “ᏂᎦᎵᏍᏗᎢᏊ ᎢᏴ ᎩᎶ ᏳᏃᎮᏟ ᎧᏂᎬᎬ,’ ᎩᎳᏊ ᎢᏴ ᏂᎦᏓ ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎰ ᎾᏍᎩ ᎤᎬᏩᏟ,” ᎤᏛᏅ McCarterᎢ.

ᎤᏰᎯ, D. J. McCarter ᎾᏍᎩ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ ᏗᎧᏘᏯ ᎠᎴ ᏧᏓᏘᎾᎢ ᎾᎿ ᎠᏂᏣᎳᎩ ᏗᎾᏓᏬᏍᎩ ᎤᎾᏓᏡᎬᎢ, ᎾᏍᎩᎾ ᏓᏩᏥᎳ ᏡᎬ ᏗᎾᏓᏬᏍᎩ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ ᎠᏁᎳ ᎾᏍᎩ ᏐᏁᎳᏚ ᎢᏍᎪᎯᏧᏈ ᎯᎩᏍᎪ ᏅᎩ ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒ ᏂᏛᎬᏩᎾᎴᏅᏓ.

ᎾᎿ ᏐᏁᎳᏚ ᎢᏍᎪᏧᏈ ᎯᎩᏍᎪ ᎦᎵᏉᎩ ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒ, ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ ᎠᏁᎳ ᎤᎾᏁᏍᎨᎲ ᎾᎿ ᎤᏪᏘ ᏓᏩᏥᎶ ᏗᏡᎬ ᏗᎾᏓᏬᏍᎩ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗᎢ, ᎾᏍᎩᎾ ᏣᏓᏁᎸ ᎾᎿ ᎠᏥᎾ ᎦᏅᏅᎢ. ᎾᏍᎩᎾ ᏣᏓᏁᎸ ᎡᎵᏊ ᎦᎳᏆᏍᎪ ᏯᏂ ᎤᎾᏅᏓ ᎨᏒᎢ ᏃᏊ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ ᎠᎾᏓᏅᏖᎵᏙ ᎤᏬᎯᏨ ᎤᏂᎾᏗᏅᏒ ᎠᏓᏁᎸ. ᏔᎵ ᏯᎦᏴᎵ ᎦᎵᏉᎩ ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒ, ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ ᎤᎾᏓᏅᏒ ᎠᎭᏂ ᏃᏊ ᏥᎩ ᎤᏴᏢ Bliss ᎦᏅᏅᎢ.

“ᎯᎢᏃ ᏣᏓᏁᎳ, ᎾᏍᎩ ᏓᏯᏗᏢ ᏔᎷᎩᏍᎩ ᏥᎩ ᎦᏳᎳ ᎠᏓᏁᎸ, ᎾᏍᎩᎾ ᎠᏲᏓᏝᎲ ᎠᎴ ᎭᏫᏓᏗᏝ ᎠᏯᎦᎸ ᏙᎦᏓᏁᏤᎸ ᏄᎵᏍᏔᏅᎢ,” ᎤᏛᏅ D.JᎢ. “ᎠᏂᏍᎦᏯ ᎠᎴ ᎠᏂᎨᏯ ᏗᏂᎳᏫᏥᏙ ᏄᏅᏁᎸ ᏭᏩᎪᏛᎢ. ᏑᎾᏓᏡᎬ ᎾᎿ ᎤᏗᏝᎦ ᏙᏗᎦᏅᎪᎬ, ᏙᏧᏯᏓᏛ ᎠᏁᎯ., ᏔᎵᏁ ᏗᎾᏓᏬᏍᎩ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗᎢ, ᎤᎪᏓ ᎠᎾᎦᎵᏍᎩ ᏚᏂᏏᎳᏛᏅ ᏂᎦᏓᏊ ᎤᏂᏍᏆᏛᎢ.”

ᏃᎴᏗᏍᏊ ᎷᏫᏏᎡᎾ ᎠᏁᎭ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᎠᎾᎵᏍᎪᎸᏗᏍᎩ ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎸ ᎪᎩᏍᏕᎸᎲ ᎧᏅᏑᎳᏅᎢ ᎾᎿ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ ᏓᏩᏥᎶ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗᎢ. ᏌᏊ ᎧᏅᏑᎸ ᎾᎿ ᎪᏪᎳᏊ ᏧᏩᏌ ᏗᎦᏅᏗ ᎾᏍᎩᎾ ᏗᏂᎳᏫᏥᏩᏙ ᎠᏁᎳ ᎠᎴ ᎠᏁᎳ ᏂᎨᏒᎾ ᎤᏠᏯ ᎡᎵᏊ ᏗᎪᏪᎳ ᏗᎬᏩᎾᏙᎵᏍᏗ ᏞᎦ.

ᎾᏃ ᏗᏂᎳᏫᏥᏙ ᏂᎦᏓᏊ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᏂᏣᎳᎩ, ᏧᏂᎳᏫᏍᏗᏃ ᎠᏁᎳ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᎠᏂᏴᏫᏯ ᏯᏛᎾ ᎠᏂᎧᏩ, ᎠᏂᎫᏌ, ᎠᏂᏣᏗ, Pawnee, ᎠᎴ Ponca.

D. J. ᎧᏃᎮᏍᎬ ᏂᎪᎯᎸᏊ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᎩᎵᏏ ᎠᎵᏣᏙᎲᏍᎪ, ᎠᏎᏃ ᎾᎿ ᎧᏬᏂ ᏥᎧᎸ ᎤᎴᏅᎲ ᎠᎵᏣᏙᎲᏍᎬ ᏣᎳᎩᎭ ᎾᎿ ᏙᏓᏆᏍᎬ ᏒᎯᏰᏯ.
ᎤᏂᏔᏲᏢ ᏣᎳᎩ ᎠᏆᎵᏣᏙᏗ ᎠᎴ ᎦᎵᎡᎵᎪ ᎾᏍᎩ ᏂᎦᏛᏁᎲᎢ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ.

ᏦᎢᏁᎢᎦ ᏒᎯᏰᏯ, ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᎾᎿ ᏣᎳᎩᎭ ᎠᏂᏬᏂᏍᎩ ᏧᎾᏕᎶᏆᏍᏗ ᎠᏂᎷᎪ ᎠᎴ ᏓᎾᏕᏲᎲᏍᎪ ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ ᎠᎴ ᏗᎧᏃᎩᏍᏗ ᎾᎿ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ ᏗᏂᎳᏫᏥᏙᎯ.

“ᎤᎾᏓᏂᎳᎨ ᏧᏁᏲᏗ ᎣᏂ ᏧᎾᏛᏒ ᏄᏗᎦᎵᏍᏙᏗ ᎤᏂᎦᏙᎲᏒ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᎾᏍᎩ ᎠᏂᏓᎨᎯᎨ Ꮭ ᎤᏂᎦᏙᎲᏒ ᏱᎩ. ᎢᎦᏓᏂᎵᎨ ᏥᎩ, ᎡᎵᏊ ᏗᎦᏕᏲᏗ ᏄᏍᏛ ᏗᎩᎶᏒ ᏄᎵᏍᏔᏅ ᎢᎩᎦᏙᎲᏒ ᎢᏓᎴᏂᏙᎲ,” ᎤᏛᏅ Frances.

ᎠᎾᎵᏣᏙᎲᏍᎬ, ᎠᏁᎳᏗᏙ, ᎤᎾᏠᏯᏍᏗ ᏗᏂᏲᏟ, ᎢᎬᏯᏗᏢ ᏬᏥᎷᎪ ᎠᎴ ᏙᏥᏃᎩᏍᎪ ᏗᏣᎳᎩ ᏗᎧᏃᎩᏍᏗ.

“ᏂᎦᎵᏍᏗᏊ ᎩᎶ ᏭᎴᏓ ᎢᎬᏯᏗᏢ ᏧᏃᎩᏍᏗ ᏳᏚᎵ,” ᎤᏛᏅ D. J.Ꭲ. “ᎠᎩᎸᏉᏗ ᏂᎦᏓ ᏗᏂᏲᏟ ᎤᎾᎴᏅᏗ ᎠᎬᏯᏗᏢ ᏧᏂᏃᎩᏍᏗ ᏗᏣᎳᎩ.”
D. J. ᎾᏍᎩ ᏔᎵᏍᎪ ᏔᎵ ᎾᏕᏘᏯ ᏁᏙᎰ ᏂᏓᎦᏘᏲ, ᎠᎴ ᎾᏍᎩᎾ ᎨᏙᎲ ᎾᏍᎩ ᏬᏌᏂᏴ ᎯᎠ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ ᎠᏂᏴᏫ ᏂᎪᎯᎸ ᎤᎾᏛᏅᎢᏍᏙ ᎤᎾᏓᏁᏗ ᎤᎾᎵᏍᏕᎸᏗᎢ.

“ᎤᎾᏛᏅᎢᏍᏗ. ᎤᎾᏛᏅᎢᏍᏗ, ᎠᎴ ᎪᎱᏍᏗ ᏱᏩᏂ ᎢᎬᏯᏗᏢ ᎨᎳᏊ ᎢᏴ ᎾᎾᏛᏁᎰ,” ᎠᏗᏍᎬᎢ. “ ᎤᎾᏛᏅᎢᏍᏗ ᎤᎾᏓᏁᏗ, ᏗᏂᏐᎯ ᏗᎬᎵᏍᏆᎵᏍᎩ ᏱᎾᎾᏛᎦ,” ᎤᏛᏅᎢ.
“ᏙᎯᏳᏃ ᎣᏏ ᏗᎦᏘᏗᏍᏗ ᏧᎾᎴᎸᏓ ᎤᎾᏓᏡᎬ ᎾᏍᎩ ᏯᏂᎦᏟᏯ.

News

BY STAFF REPORTS
01/19/2021 05:05 PM
OKLAHOMA CITY – The Oklahoma State Department of Health’s data on its website showed...

BY STAFF REPORTS
01/18/2021 09:54 AM
The cold case office i...

BY ASSOCIATED PRESS
01/18/2021 09:50 AM
It had been considered an endangered species since 1989, and t...

BY ASSOCIATED PRESS
01/15/2021 02:01 PM
OKLAHOMA CITY (AP) — The number of Oklahomans filing to con...

BY ASSOCIATED PRESS
01/15/2021 01:56 PM
WILMINGTON, Del. (AP) — A coronavirus action plan being unveile...

BY ASSOCIATED PRESS
01/15/2021 01:54 PM
OKLAHOMA CITY (AP) — Oklahoma Gov. Kevin Stitt on Tuesday announced a new policy that h...