CNB to raze Cherokee Inn motel

BY TESINA JACKSON
Former Reporter
09/21/2012 08:39 AM
Main Cherokee Phoenix
The Cherokee Inn, which sits next to the Hard Rock Hotel & Casino Tulsa, is to be demolished at a later date because officials said it’s no longer cost feasible to operate it. Cherokee Nation Entertainment records state that CNE purchased the motel for $2.8 million in April 2006. TESINA JACKSON/CHEROKEE PHOENIX
CATOOSA, Okla. – Cherokee Nation Businesses officials have decided to demolish the Cherokee Inn motel that sits near the Hard Rock Hotel & Casino Tulsa, saying it’s no longer cost feasible to operate it.

“We made the decision when we first bought that property that in some point in the future that that inn would come down and that we would convert that into additional parking spaces,” CNB interim CEO Shawn Slaton said.

He said a business analysis showed that it was time to eliminate the motel for the extra parking.

“The inn needed major renovations to the rooms and things to bring it back up to a high standards that we have, and we just felt like it was better for the business and for the company to go ahead at this time and do the demolition,” Slaton said.

When Cherokee Nation Entertainment purchased the motel in 2006, some minor repairs were made to the 113-room facility. However, Slaton said he didn’t know when the inn was last renovated. He added that the business analysis did not give a price on renovating the motel.

Slaton said people who stay at the Cherokee Inn have other options such as the La Quinta and Hampton inns, which neighbor the Hard Rock Hotel & Casino. He added that there will soon be 100 additional rooms inside the Hard Rock Hotel for a total of 456 rooms and that it would not be feasible to spend money to renovate the Cherokee Inn.

“With the addition of the 100 suites in our new tower, plus two new hotels at a similar price point within walking distance, the business case determined it was time to move forward with the plan to create much-needed additional parking,” Slaton said.

Currently, the Cherokee Inn has five employees who will be able to transfer to other positions within the Hard Rock when the inn closes, he said.

Slaton said a bid would go out before November to determine costs for demolishing the inn.

“We’ll put that out to bid and whoever is the successful bidder will determine that,” he said.
As of press time, officials had not set a demolition date.

Slaton said CNE purchased the motel for $2.8 million when it was part of the Super 8 Motel chain. According CNB documents, the Cherokee Inn is part of Cherokee Hotels LLC, a tribal limited liability company within CNE that owns and operates the inn and a hotel in Roland.

tesina-jackson@cherokee.org


918-453-5000, ext. 6139

ᏣᎳᎩ

ᎦᏚᏏ, ᎣᎦᎵᎰᎹ.– ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᎠᏕᎳ ᎠᏙᏢᏍᎩ ᎤᏩᏙᏢᏒ ᎠᏂᏁᏥᏙ ᏚᏄᎪᏔᎾ ᎤᏂᏲᏍᏙᏗ ᎯᎠ ᏣᎳᎩ ᏧᏂᏒᏍᏗ ᎾᎿ ᎾᎥ ᏣᏓᏁᎵ ᏍᏓᏯ ᏅᏯ ᏧᏂᏒᏍᏗ ᎠᎴ ᏧᏂᏆᏂᎬᏲᏍᏗ ᏔᎳᏏᎢ, ᎠᎾᏗᏍᎬ ᏝᏃ ᏓᎵᎬᏩᏢᏍᎬ ᏱᎠᏙᏢᏍᎦ ᎬᏔᏂᏓᏍᏗ.

“ᏚᎫᎪᏔᏅ ᎢᎬᏱ ᏦᎩᏩᏒ ᎯᎠ ᎦᏙ ᎾᏍᎩ ᎢᎸᏢ ᎠᏟᎢᎵᏏ ᎠᏎ ᎠᏲᏍᏙᏗ ᎨᏎᏍᏗ ᎠᎴ ᏙᏆᎴᎷ ᏗᏗ ᏱᏂᏛᎣ ᎡᎵᏏ ᎨᏒ,” CNB ᏝᎦ ᎠᎴᎲᏍᎦ CEO Shawn Slaton ᎤᏛᏅᎢ.

ᎤᏛᏅᏃ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᏂᎦᎵᏍᏔᏂᏙᎲ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᎬᏂᎨᏒ ᏄᏩᏁᎸ ᎾᏍᎩ ᎠᏍᏆᎵᎲ ᎯᎠ ᏧᏂᏏᏍᏗ ᎠᏲᏍᏙᏗ ᏃᏊ ᏙᏆᎴᎷ ᏗᏗ ᎪᏢᏗᎢ.

“ᎾᎿ ᏧᏂᏒᏍᏗ ᎢᎦ ᎣᏍᏓ ᎢᎬᏁᎵᏓᏍᏗ ᎾᎿ ᏕᎧᏅᏑᎸ ᎠᎴ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᏂᎦᎥ ᎠᏲᏥᏙᎲ ᎣᏍᏓ ᎢᎬᏗᎢ, ᎠᎴ ᏙᎯᏳ ᏓᏤᏟᏊ ᎾᎿ ᎠᏕᎳ ᎠᏙᏢᏍᎩ ᎨᏒ ᏃᏊᏃ Ꮭ ᎾᏍᎩ ᏱᏄᏍᏕ ᏃᏊ ᏙᎫᎪᏔᏅ ᎠᏲᏍᏙᏗᎢ,” ᎤᏛᏅ Slaton.

ᎾᎯᏳᏃ ᏣᎳᎩ ᎠᏰᎵ ᏴᏫ ᎬᏩᏂᏍᏆᏂᎪᎯᏍᏗ ᎠᎾᏓᏅᏖᎵᏙ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎯᎨ ᏧᏂᏩᏒ ᎯᎠ ᏧᏂᏒᏍᏗ ᎾᎿ ᏔᎵ ᏯᎦᏴᎵ ᏑᏓᎵ ᎤᏕᏘᏴᏌᏗᏒ, ᎦᏲᏟ ᎣᏍᏓ ᎢᎬᏗ ᎨᏒ ᎾᎯᏳ ᎾᎿ ᏍᎪᎯᏧᏈ ᏦᎦᏚ ᏕᎧᏅᏑᎸᎢ. ᎠᏎᏍᎩᏂ, Slaton ᎤᏛᏅ Ꮭ ᏳᏅᏖ ᎢᏴ ᎣᏍᏓ ᏄᏅᏁᎸᎢ. ᎤᏁᏉᎥ ᎾᎿ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᏂᎦᎵᏍᏔᏂᏙᎲ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ Ꮭ ᏳᏃᎲᏢ ᎢᎦ ᏧᎵᎬᏩᎶᏗ ᎯᎠ ᎣᏍᏓ ᎢᎬᏗᎢ.

Slaton ᎤᏛᏅ ᏴᏫ ᏚᏂᏒᎯᎲ ᎠᎲᏂ ᎾᏍᏊ ᏗᏐᎢ ᎾᏁᎵᏍᎬ ᏯᏛᎾ La Quinta ᎠᎴ Hampton inns, ᎾᏍᎩ ᎤᎵᏗᏢ ᏚᎾᏓᏁᎵ ᎾᏃ ᏍᏓᏯ ᏅᏯ ᏧᏂᏒᏍᏗ ᎠᎴ ᏧᏂᏆᏂᏲᏍᏗ. ᎤᏁᏉᎥ ᎾᏍᎩ ᎧᏃᎮᏍᎬ ᎾᏍᎩ ᎾᏞᎬ ᏍᎪᎯᏧᏈ ᏙᏛᏂᏅᏑᎳᏂ ᎾᎿ ᏍᏓᏯ ᏅᏯ ᏧᏂᏑᏍᏗ ᏂᎦᏓ ᎨᏒ ᏃᏊ ᏅᎩᏧᏈ ᎯᎦᏍᎪ ᏑᏓᎵ ᏕᎧᏅᏑᎴᏍᏗ ᎠᎴ ᏛᏣᎵᎠᏊ ᎠᏕᎳ ᎣᏍᏓ ᎢᎬᏁ ᎯᎠ ᎠᏓᏁᎸᎢ ᎣᎨᎵᏒᎢ.

ᎾᏍᎩᎾ ᏗᎧᏁᏉᎥ ᎾᏍᎩ ᏍᎪᎯᏧᏈ ᏦᏌᏂ ᏕᎧᏅᏕᎸ ᎾᎿ ᎢᏤ ᎢᎾ ᎢᎦᏘ ᎠᏓᏁᎸ,ᏐᎢᏃ ᏔᎵ ᏗᏤ ᏧᏂᏒᏍᏗ ᎤᏠᏯᏊ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᎾᏍᎩ ᎡᎳᏗ ᎠᏂᎩᏍᏓᏊ ᎢᏴ, ᏗᏄᎪᏔᏂᏙ ᎤᏂᏁᏨ ᎠᏍᏆᎵᏍᎬ ᎠᏂᎩᏍᏗᏊ ᎾᏍᎩ ᏕᎫᎪᏔᏅ ᎾᎿ ᎤᎪᏓ ᎧᏂᎬᎬ ᏙᏆᎴᎷ ᏧᏂᏗᎢ,” ᎤᏛᏅ Slaton.

ᏙᎯᏳᎢ, ᎾᏍᎩ ᏣᎳᎩ ᏧᏂᏒᏍᏗ ᎯᏍᎩ ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᎨᏒ ᎾᏃ ᏍᏓᏱ ᏅᏯ ᏗᎪᏢᏒ ᏂᏙᏛᏅᏅᏔᏂ ᎾᎥᏊ, ᎤᏛᏅᎢ.

Slaton ᎤᏛᏅᎢ ᏧᏂᎬᏩᎶᏙᏗ ᏓᏳᏂᏯᎵ Ꮟ ᏅᏓᏕᎦᏆ ᏄᎧᎸᏨᎾ ᏙᎯᏳ ᎢᎦ ᏧᎵᎬᏩᎶᏗ ᎾᏍᎩ ᎠᎾᏁᏍᎦᏬᏅᏗᏍᎬᎢ.

“ᎬᏂᎨᏒ ᏂᏓᏲᏨᏁᎵ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ ᎠᎴ ᎣᎦᏚᎵᏍᎬ ᎩᎶᏃ ᎠᎪᎲ ᏛᎪᎵᏱᎢᏙᎳ ᎠᎦᏔᎯ ᎾᏍᎩ ᎢᏳᏍᏗ,” ᎤᏛᏅᎢ.

ᎾᏍᎩᏃ ᎠᏟᎢᎵᏒᎢ ᎠᏍᏆᎶᎦ, ᎠᎾᏓᏅᏖᎵᏙ ᏝᏏ ᏧᏄᎪᏔᏅ ᎢᏴ ᎤᏂᏲᏍᏙᏗᎢ.

Slaton ᎤᏛᏅ CNE ᎤᏩᏒ Ꮎ ᏧᏂᏒᏍᏗ ᎯᎠ ᎢᎦ ᏧᎬᏩᎶᏗ ᎨᏒ 2.8 ᎢᏳᏆᏗᏅᏓ ᎾᏍᎩ Ꮟ ᏧᏠᏯᏍᏛ ᏧᏁᎳ ᎪᏪᎳ ᏧᏂᏒᏍᏗ ᎤᎾᏓᏎᏅᏓ. ᏂᏕᎬᏅᏃ CNB ᏧᎵᏍᎨᏓ ᎪᏪᎵ ᏚᏂᏁᎥ, ᏣᎳᎩ ᏧᏂᏒᏍᏗ ᎾᏍᎩ ᎤᏓᎯᎸ ᏣᎳᎩ ᏧᏂᏒᏍᏗ LLC, ᎠᏂᎳᏍᏓᏢ ᎠᏎᎸᏊ ᎢᎦᎥ ᎤᎾᏙᏢ ᎭᏫᏓᏗᏝ CNE ᎾᏍᎩ ᎤᏤᎵ ᎠᎴ ᎤᏂᎩᏍᏗᏗᏒ ᏧᏂᏒᏍᏗ ᎠᎴ ᎾᎿ RolandᎢᎯ.

News

BY BARBARA HOBEROCK
Tulsa World
01/21/2021 02:25 PM
Tribal representatives want to compact with the stat...

BY ASSOCIATED PRESS
01/21/2021 01:12 PM
President Joe Biden has plans for he...

BY STAFF REPORTS
01/20/2021 05:00 PM
OKLAHOMA CITY – The Oklahoma State Department of Health’s data on its website showed ...

BY STAFF REPORTS
01/19/2021 05:05 PM
OKLAHOMA CITY – The Oklahoma State Department of Health’s data on its website showed...

BY STAFF REPORTS
01/18/2021 09:54 AM
The cold case office i...

BY ASSOCIATED PRESS
01/18/2021 09:50 AM
It had been considered an endangered species since 1989, and t...